Resurse Umane si declaratii fiscale

Servicii de resurse umane

Pentru asociatii de proprietari cu care exista contract de administrare blocuri dar nu numai, societatea noastra pune la dispoziti urmatoarele servicii de resurse umane:

 • intocmire si gestionare dosare de personal;
 • intocmire contracte  individuale de munca pentru personalul angajat al asociatiei;
 • intocmire contracte de mandat – in cazul in care asociatia a decis ca presedintele sau membrii de comitet executiv sau ai comisiei de cenzori sa fie remunerati;
 • intocmirea, semnarea cu semnatura digitala si depunerea electronica a declaratiei privind obligatiile de plata pentru contributii sociale, impozit pe venit si evidenta  persoane asigurateDeclaratia 112;
 • intocmirea si depunerea declaratiei  informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venitDeclaratia 205;
 • intocmire ordine de plata / foi de varsamant cu obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate;
 • intocmire, completare si actualizare Registru electronic de evidenta a salariatilor – Revisal;
 • intocmire state de plata pe baza de foi de prezenta;
 • reglare fisa platitor luata de la ANAF;
 • intocmire acte aditionale la contractul individual de munca;
 • intocmire decizie de incetare a contractului individual de munca;
 • intocmire decizie de modificarecontract prevazuta de legislatie – act aditional;
 • intocmire si emitere de adeverinte de vechime in munca precum si alte adeverinte solicitate de angajat / angajator .

 

asociatii de proprietari
asociatii de proprietari

www.asociatiiproprietari – Administrare blocuri – administrare imobile