Servicii juridice asociatii proprietari

Servicii juridice – asociatii proprietari

Ce presupune organizarea ca asociatie de proprietari

Asociatia de proprietari este o forma juridica de organizare si de reprezentare a intereselor proprietarilor unui imobil. Legile in vigoare au oferit anumite avantaje acestei forme de organizare, si anume:

 • Scutire de la plata taxei de timbru in cazul actiunilor in instant impotriva datornicilor din cadrul asociatiei;
 • Statutul de persoana fizica autorizata ii confera drepturi depline in raport cu orice institutie de stat publica sau privata;
 • Scutire de la plata TVA a activitatilor desfasurate de asociatie;
 • Scutire de la plata impozitului pe veniturile obtinute in urma inchirierii spatiilor comune in care se vor desfasura ulterior activitati comerciale desfasurate in limitele prevazute de lege.
 • Posibilitatea de a deschide un cont la orice banca;
 • Evitarea fraudelor financiare;
 • Oportunitatea negocierii directe a contractelor de prestari servicii publice de catre unitati;
 • Posibilitatea prestarii anumitor activitati generatoare de venituri, precum intermedierea serviciilor publice si colectarea diverselor taxe si impozite locale;
 • Proprietarii de apartamente isi pot contoriza individual consumul de apa si gaze;
 • Lucrarile de modernizare, consolidare si reabilitare se pot face prin creditare avantajoasa;
 • Posibilitatea inchirierii/ concesionarii spatiilor verzi aflate in jurul cladirii;
 • Accesarea unor programe ce pot veni in sprijinul unor persoane cu dizabilitati;

Pentru infiintarea asociatiei de proprietari pe tot blocul sunt necesare anumite documente. Si anume:

 • Actul constitutiv (anexa la statut), statutul asociatiei. Statutul cuprinde reglementari interne cu privire la activitatea asociatiei de proprietari in asa fel incat sa fie garantata respectarea legislatiei in vigoare.
 • Acordul de asociere se intocmeste intr-un tabel nominal care trebuie sa contina obligatoriu individualizarea si adresa proprietatii, in concordanta cu actul de proprietate, descrierea proprietatii si a cladirii, a spatiilor cu alta destinatie decat cea locativa, enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietate comuna, indicarea titlului de proprietate, numele si prenumele tuturor proprietarilor

Asociatiile de proprietari se pot infiinta si pe fiecare tronson sau scara in parte, doar daca nu exista o proprietate comuna corespunzatoare tronsoanelor sau scarilor care nu poate sa fie delimitata.

In acest caz, este necesar sa fie reglementate raporturile cu celelalte asociatii de proprietari din cladire, in special defalcarea consumurilor si impartirea cheltuielilor comune

Daca este posibil, se poate solicita acordul furnizorilor de servicii implicati in vederea furnizarii independente a utilitatilor pe tronsoane sau pe scari dar si pentru realizarea bransamentelor.

 • Procesul verbal cu privire la intrunirea adunarii generale in scopul stabilirii actiunilor necesare constituirii Asociatiei de proprietari.
 • Cerere pentru acordarea personalitatii juridice, care se intocmeste in numele presedintelui.

In cazul infiintarii unei asociatii de proprietari pe scari/ tronsoane, sunt necesare urmatoarele documente:

 • Copie a ultimei liste cu plata cotelor la intretinere;
 • Conventie incheiata intre noile asociatii de proprietari ale aceluiasi bloc, semnata de toti presedintii acestora, cu referire la gestionarea serviciilor oferite de furnizori;
 • Acord de delimitare a partilor comune (lifturi, terase, subsol, scari ori terenul aferent cladirii);
 • Copia si originalul avizului de separare de furnizorii de servicii;
 • Procesul verbal de predare-primire a mijoacelor banesti si materiale;
 • Copie a inscrierii imobilului in Cartea funciara;
 • Acordul de asociere, ce va fi anexat tabelului nominal cu proprietarii.

Activitati incluse in serviciile de administrare blocuri – servicii juridice

A. Servicii de infiintare asociatii proprietari

 Intrunirea proprietarilor pentru stabilirea actiunilor necesare constituirii in asociatii proprietari;
 Inscrierea proprietatii in registrele de carte funciara sau, acolo unde acestea nu sunt constituite, in registrele de transcriptiuni imobiliare, la birourile de publicitate imobiliara ale judecatoriilor;
 Organizarea si desfasurarea adunarii generale de constituire a asociatiei de proprietari;
 Legalizarea statutului si a acordului de asociere*) si depunerea actelor de inregistrare a asociatiei de proprietari la judecatorie, pentru hotararea judecatoreasca de infiintare asociatii proprietari;
 Comandarea stampilelor;
 Deschiderea contului la o societate bancara;
 Inregistrarea la administratia financiara;
 Incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati edilitar-gospodaresti (apa-canal, termoficare, gaz, electricitate, salubritate etc.);
 Preluarea patrimoniului de catre asociatia de proprietari de la asociatia de locatari.

B. Pe parcursul derularii unui contract de administrare blocuri

 Intocmirea de somatii pentru restantierii la plata cotelor de intretinere, cu acordul comitetului executiv al asociatiei de proprietari;
 Asigurarea de consultanta juridica primare, fara reprezentare in instanta si fara redactare de documente, pentru problemele cu care se confrunta asociatia;

Va rugam sa ne contactati prin intermediul formularului urmator. Va vom raspunde in cel mai scurt posibil. Va multumim.
* camp obligatoriu
asociatii de proprietari
asociatii proprietari

www.asociatiiproprietari.ro – administrare blocuri – servicii juridice